CASE STUDY

Nowoczesna Platforma Pożyczkowa

CASE STUDY

moje ID Kasa Stefczyka

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Klient z branży pożyczkowej zwrócił się do nas z prośbą o zaprojektowanie i wdrożenie platformy, która umożliwiłaby szybszy przepływ wniosków pożyczkowych i większą efektywność procesu pozyskiwania klientów przez Internet. Celem projektu, było wdrożenie innowacyjnej platformy zintegrowanej m.in. z procesami call center, silnikiem decyzyjnym, systemem antyfraud, bazą BIK, czy bazą Dokumenty Zastrzeżone, tak, aby potencjalny pożyczkobiorca mógł wypełnić wniosek przez Internet, dowiedzieć się, czy wnioskowana pożyczka jest możliwa i automatycznie umówić się na wizytę w wybranym punkcie, celem podpisania już przygotowanych dla niego dokumentów. Projekt zakładał więc nie tylko cyfryzację procesu, ale i integrację systemu na wielu poziomach m.in. przy wykorzystaniu technologii data driven analytics, tak, by zapewnić potencjalnego klientowi pożyczkę, uwrażliwić go na ograniczenia prawne, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo danych i ochronić instytucję pożyczkową przed możliwymi wyłudzeniami.  

WYZWANIE

WYZWANIE

Najważniejszym oczekiwaniem klienta była pomoc w pozyskaniu większej liczby klientów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, a także pełna opieka nad tym nowym kanałem pozyskania klientów – od jego zaprojektowania, poprzez wdrożenie, aż po jego reklamę w sieci. Można jednak wymienić kilka najważniejszych oczekiwań:  

 • Prostota i Intuicyjność Interfejsu: Proces wzięcia pożyczki często kojarzy się klientowi ze złożonym i skomplikowanym procesem. Klient oczekiwał więc łatwego w obsłudze interfejsu, który umożliwi szybkie złożenie wniosku pożyczkowego bez zbędnych komplikacji przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa.  
 • Szybkość i Efektywność. Klient uznał, że kluczowym czynnikiem dla pożyczkobiorców jest szybkie uzyskanie informacji o możliwości wzięcia kredytu. Oczekiwano więc, że cały proces będzie przebiegał w jak najszybszym czasie.  
 • Bezpieczeństwo i Prywatność. Klienci są bardzo świadomi kwestii bezpieczeństwa danych osobowych. Oczekują, że ich dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, a jednocześnie instytucja bankowa będzie zabezpieczona przed ewentualnymi wyłudzeniami.  
 • Dostępność i wsparcie. Platforma miała być dostępna 24/7, umożliwiając klientom składanie wniosków w dowolnym czasie przy możliwości jednoczesnej analizy wpływających lidów i możliwości wsparcia ich w procesie decyzyjnym za pomocą dedykowanych ekspertów call center.
 • Integracja z Zewnętrznymi Źródłami Informacji: Klient oczekiwał także zintegrowania platformy z bazą BIK, bazą Dokumenty Zastrzeżone i innymi relevanymi źródłami informacji, które pozwoliłyby na szybszą i dokładniejszą ocenę zdolności kredytowej klienta. 
 • Kompleksowość usług. W przypadku tego projektu, klient nie oczekiwał jedynie wytworzenia platformy, ale pełnej obsługi projektu tzn. także zadbanie o promocję rozwiązania wśród jego potencjalnych klientów.  

REZULTAT

REZULTAT

System pozyskiwał bardzo dużo wniosków od nowych klientów, były to ilości znacznie przekraczające wstępne założenia.W odpowiedzi na oczekiwania klienta wdrożyliśmy następujące rozwiązania:

 • Prostota i Intuicyjność Interfejsu: Zaprojektowanie intuicyjnego interfejsu, opartego na prostych krokach i jasnych komunikatach, aby ułatwić klientowi nawigację przez proces składania wniosku; Wykorzystanie czytelnych formularzy z możliwością wypełnienia ich w krótkim czasie, eliminując zbędne informacje; Zastosowanie technologii umożliwiających automatyczne wypełnianie pól, np. poprzez integrację z danymi klienta przechowywanymi w bazie danych. 
 • Szybkość i Efektywność: ptymalizacja procesu decyzyjnego przy użyciu silnika decyzyjnego, który umożliwia błyskawiczne ocenienie zdolności kredytowej klienta; Automatyzacja procedur weryfikacyjnych, eliminując zbędne opóźnienia; Wprowadzenie opcji szybkiej analizy wstępnej zdolności kredytowej na podstawie podstawowych informacji; Wdrożenie rozwiązania umożliwiającego uzyskanie decyzji kredytowej w 30 sekund. 
 • Bezpieczeństwo i Prywatność: Wdrożenie najnowszych standardów bezpieczeństwa danych i zabezpieczeń przed atakami cybernetycznymi; Utworzenie systemu monitorowania w celu szybkiego wykrywania nieprawidłowości i potencjalnych prób oszustwa. 
 • Dostępność i Wsparcie: Zastosowanie rozwiązań chmurowych dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności platformy 24/7; Zainstalowanie systemu analizy danych, który pozwala na monitorowanie i reagowanie na wpływające wnioski w czasie rzeczywistym; Stworzenie dedykowanego zespołu wsparcia klienta, aby pomagać klientom w każdym etapie procesu. 
 • Integracja z Zewnętrznymi Źródłami Informacji: Zintegrowanie platformy z bazą BIK, bazą Dokumenty Zastrzeżone i innymi istotnymi źródłami, aby automatycznie pozyskiwać niezbędne informacje dotyczące historii kredytowej i sytuacji finansowej klienta; Zapewnienie, że integracje są stabilne i zapewniają aktualność danych. 
 • Kompleksowość Usług: Podjęcie współpracy z renomowaną agencją marketingową, która opracowała strategię, obejmującą kampanie reklamowe w internecie i mediach społecznościowych, aby dotrzeć do potencjalnych klientów.