Logo Elektroniczny Dziennik Logopedyczny
Logo Aplitt i motto Human Face of IT Usługi Informatyczne dla firm

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny

Oszczędzaj swój czas

Oszczędzaj swój czas

Uzupełniaj dziennik kiedy i gdzie chcesz

Zapewnij bezpieczeństwo danych swoich uczniów

Monitoruj wyniki badania logopedycznego

Automatycznie wygeneruj raporty dla administracji

Uzupełniaj dziennik kiedy i gdzie chcesz

Zapewnij bezpieczeństwo danych swoich uczniów

Monitoruj wyniki badania logopedycznego

Automatycznie wygeneruj raporty dla administracji

Aplikacja powstała zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. (z późniejszymi zmianami).

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Wypełnij formularz,
a nasz doradca
skontaktuje się z Tobą.

*Chcę otrzymywać materiały handlowe i marketingowe o Elektronicznym Dzienniku Logopedycznym od Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Moje dane zawarte w formularzu będą przetwarzane, aby dostarczać mi wyżej wymienione materiały telefonicznie, poprzez e-mail lub sms.
Wprowadzone dane przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności.
Napisz!     edl@aplitt.pl
Napisz!
dh@aplitt.pl

Moduły aplikacji

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny moduł karty uczniów

Karty uczniów

Umożliwiają zarejestrowanie danych teleadresowych ucznia i jego opiekunów, a następnie przeprowadzenie badania dziecka, postawienie diagnozy i wydanie zaświadczeń.

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny moduł dzienniki

Dzienniki

Pozwalają na utworzenie indywidualnego dziennika przebiegu zajęć i ustalenie ich terminów, umożliwiają obsługę terapii indywidualnej i grupowej.

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny moduł plan zajęć

Plan zajęć

Pozwala logopedzie planować i monitorować zajęcia poprzez dodawanie do poszczególnych dni terminarza wcześniej utworzonych dzienników uczniów.

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny moduł wiadomości

Wiadomości

Moduł pozwala na komunikację z opiekunami uczniów: wysłanie wiadomość mailowej do rodziców i innych logopedów korzystających z aplikacji w obrębie tej samej placówki.

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny moduł ustawienia

Ustawienia

Moduł umożliwia edycję profilu użytkownika, zmianę hasła oraz ustalanie zastępstw, wyższe uprawnienia posiada użytkownik z rolą administratora.

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny moduł statystyki

Statystyki

Udostępniają listę użytkowników aplikacji w ramach profilu placówki, listę specjalizacji do przyporządkowywania pracownikom placówki i umożliwiają edycję profilu.

Czas już zapomnieć o formie papierowej dziennika i zastąpić ją wersją elektroniczną!

Czas już zapomnieć o formie papierowej dziennika i zastąpić ją wersją elektroniczną!

Opinie logopedów

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny cudzysłów opinia

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny to propozycja zarówno dla logopedów prowadzących własną działalność jak i placówek logopedycznych.

Gabinet Terapii Logopedycznej | Gdynia

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny cudzysłów opinia

Zdecydowanie poprawia komfort pracy logopedy, który może poświęcić swój czas na przygotowanie do terapii, zamiast na czasochłonne wypełnianie papierowego dziennika.

Prywatny Gabinet Logopedyczny | Gdańsk

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny cudzysłów opinia

Dziennik logopedyczny zapewnia pełne bezpieczeństwo danych uczniów i ich opiekunów i co najważniejsze dla mnie – jest dostępny z dowolnego miejsca i komputera.

Prywatny Gabinet Logopedyczny | Gdańsk

Summary
Elektroniczny Dziennik Logopedyczny
Article Name
Elektroniczny Dziennik Logopedyczny