Emergency Express Service


DESCRIPTION OF THE SERVICE:

The service consists in providing ad hoc consulting and technical support to remove the effects and causes of a failure or malfunctioning of the ICT environment The service is billed on the Time & Material basis which allows making a quick decision to order and commence the works and the costs are based on the actual man-hours worked by Aplitt consultants and engineers to repair the failure.

FOR WHOM:

The service is addressed to companies, local government institutions, public administration units and other organizations seeking ad hoc support required to remedy the effects and causes of a failure or an immediate solution of problems related to the functioning of an ICT environment.

Please feel free to contact us, if your Company:

 • does not have, at the moment, the resources to perform works aimed at removing a failure or a problem related with the environment functioning
 • expects quick repair of a failure or a solution of a problem related to the functioning of the environment which determines the proper functioning of the company
 • expects works aimed at repairing a failure to be carried out also on Sundays, holidays or at night hours.


SCOPE OF THE SERVICE:

 • diagnosis and analysis of a request
 • presenting a proposal and scenarios to carry out works
 • fulfilment of the request within the agreed scope of works
 • presenting and accepting the report of the performed works
Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji poszukujących doraźnego wsparcia związanego z koniecznością usunięcia skutków i przyczyn awarii, bądź błyskawicznego rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem środowiska teleinformatycznego. Prosimy o kontakt, jeśli Twoja Firma:
Nie posiada w danej chwili zasobów umożliwiających realizację prac zmierzających do usunięcia awarii lub problemu związanego z funkcjonowaniem środowiska
Oczekuje szybkiego usunięcia awarii lub rozwiązania problemu związanego z funkcjonowaniem środowiska, co determinuje prawidłowe funkcjonowanie firmy
Oczekuje realizacji prac związanych z usunięciem awarii również w niedziele, święta lub w godzinach nocnych

miejsce realizacji uslugi 


VENUE OF THE SERVICE:

 • client premises throughout Poland
 • remotely
 • Aplitt premisesscenariusze 


SERVICE SCENARIOS:

 • we provide support in respect of requests

 

 

BENEFITS

 bezpieczenstwo SECURITY
 • access to the experience and expertise of Aplitt engineers
 • continuous works carried out to remove the effects and causes of a failure or malfunctioning of the ICT environment


 komfort COMFORT
 • ability to provide support despite absence of an agreement between Aplitt and the Client
 • support can be provided on a 24/7/365 basis


 komfort COSTS
 • one-off fee billed on the Time & Material basis
 • no fixed fee related to readiness to provide the service


Atrakcyjne warunki finansowania zakupu licencji programowania
Możliwość zmiany alokacji kosztów związanych z utrzymaniem oprogramowania z CAPEX na OPEX
Business Suite – pakiet oprogramowania umożliwiający ograniczenie kosztów zakupu do kilkudziesięciu procent
Stała dostępność programów competitive upgrade i innych promocji, umożliwiających obniżenie kosztów zakupu licencji

Head Office


Aplitt S.A.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS number: 0000213059
The Share Capital is  191 610 386 PLN

Phone Numbers


Office: +48 58 782 82 82
Fax: +48 58 511 20 01

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl