Powrót do bloga

Prawdziwe historie | 5 sierpnia 2020

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny

Jak nasz nowy program może mu pomóc logopedzieSłowo „dziennik” przestało już kojarzyć się z papierowym brulionem opatrzonym skrzydełkiem z nazwiskami uczniów. Zyskało formę elektroniczną. Skoro istnieje e-zwolnienie, e-recepta, e-skierowanie, e-book, e-marketing, e-dziennik szkolny, to dlaczego logopedzi nie korzystają jeszcze z e-dziennika logopedycznego? Czas już zapomnieć o formie papierowej i zastąpić ją elektroniczną!

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny Tworzenie Oprogramowania zdjęcie duże


Człowiek jest istotą społeczną. Nawiązujemy kontakty, budujemy relacje, rozmawiamy. Doskonale wiemy jak mowa ważna jest w naszym życiu. Sprawność mówienia nabywamy i kształtujemy w wieku dziecięcym. Nie zawsze jednak mowa dziecka rozwija się prawidłowo, a wtedy – jako zatroskani rodzice – zaczynamy szukać pomocy u logopedy. Skupiamy się na monitorowaniu postępów dziecka poddanego terapii logopedycznej, rzadko zastanawiając się nad pracą i narzędziami wykorzystywanymi przez logopedę. Aplitt sp. z o.o. postanowiła przyjrzeć się profesji logopedy od zaplecza, tj. od strony gromadzonej i uzupełnianej przez niego dokumentacji.

Co to jest EDL

Elektroniczny Dziennik Logopedyczny (EDL) służy do dokumentowania terapii logopedycznej. Spełnia tę samą rolę, co jego papierowa wersja – umożliwia sprawdzanie listy obecności uczniów, zapisywanie tematów zajęć, opisywanie ich przebiegu, notowanie opisu ćwiczeń zalecanych do wykonywania przez dzieci w domu. Stworzyliśmy go, aby wyjść naprzeciw potrzebom logopedów i zapewnić im większy komfort pracy.

Skorzystaj z darmowej wersji demo

Przewagi wersji elektronicznej dziennika

Dziennik elektroniczny w przeciwieństwie do jego papierowej wersji, pozwala w szybszy i sprawniejszy sposób wprowadzać wszystkie wymagane informacje dotyczące pracy z uczniem i umożliwia budowę jego elektronicznej kartoteki.

Dodatkowo dziennik elektroniczny:

 • usprawnia notowanie wyników badania logopedycznego
 • pozwala na szybki kontakt z opiekunami dziecka
 • umożliwia generowanie wersji dokumentów do druku
 • umieszczony jest w „chmurze”, co oznacza, że dostęp do aplikacji możliwy jest z dowolnego miejsca, dowolnego komputera – zarówno służbowego, jak i domowego
 • eliminuje formę papierową dotychczasowego dziennika, włączając logopedów w szeregi postępowych grup zawodowych wykorzystujących w swej branży nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz podnosząc tym samym prestiż placówki, w której logopeda prowadzi terapię

Skorzystaj z darmowej wersji demo

Podstawowe moduły dziennika

Aplikacja EDL posiada pięć podstawowych modułów: Karty uczniów, Dzienniki, Plan zajęć, Wiadomości i Ustawienia.

Moduły Elektroniczny Dziennik Logopedyczny Tworzenie Oprogramowania

Moduł Karty uczniów umożliwia zarejestrowanie wszystkich danych teleadresowych ucznia i jego opiekunów, a następnie przeprowadzenie badania dziecka i postawienie diagnozy.

Badanie opiera się na ocenie:

 • słuchu
 • pamięci ruchowej
 • toru oddechowego
 • motoryki artykulacyjnej poszczególnych głosek
 • wad anatomicznych w obrębie jamy ustnej
 • lateralizacji ręki, nogi, oka i ucha
 • mowy swobodnej

 

W przypadku stwierdzenia konieczności podjęcia z dzieckiem terapii logopedycznej – z rozwijalnej listy wybierana jest wada wymowy:

 • sygmatyzm
 • rotacyzm
 • kappacyzm
 • gammacyzm
 • lambdacyzm
 • betacyzm
 • mowa bezdźwięczna
 • rynolalia
 • palatolalia
 • ORM – opóźniony rozwój mowy
 • inne

 

Wprowadzany jest opis wady oraz – w razie potrzeby – zalecana jest wizyta u innego specjalisty. Kartę ucznia zamyka wywiad rodzinny z propozycjami stałych pytań oraz kreatorem nowych. Karta ucznia zakłada również możliwość przygotowania okresowego i końcowego podsumowania terapii dziecka w formie samodzielnie sporządzonej przez logopedę notatki.

W ramach tego modułu możliwe jest też wygenerowanie zaświadczeń o:

 • zakończeniu terapii logopedycznej
 • zaleceniu terapii logopedycznej
 • uczestniczeniu w terapii (o trwaniu terapii) logopedycznej
 • zaleceniu wizyty u innego specjalisty.

 

Kartę ucznia można wydrukować. Dane uczniów, którzy zakończyli już terapię logopedyczną, mogą zostać przeniesione do archiwum.

Moduł Dzienniki pozwala na utworzenie dziennika z możliwością określenia jego nazwy, powiązania z nim kart uczniów oraz ustalenia terminów zajęć logopedycznych. Dzienniki mogą służyć obsłudze terapii indywidualnej i grupowej. Obsługa dziennika polega na zaznaczeniu obecności uczniów, wprowadzeniu tematu zajęć oraz opisaniu ich przebiegu.

Moduł Plan zajęć pozwala logopedzie w przejrzysty sposób planować i monitorować zajęcia poprzez dodawanie do poszczególnych dni terminarza wcześniej utworzonych dzienników uczniów. Otworzenie w programie planu zajęć jest najszybszą i najprostszą drogą przeniesienia do dziennika zajęć, zaplanowanych na konkretny dzień i godzinę.

Moduł Wiadomości odpowiada za jednostronną komunikację z opiekunami uczniów. Z tego miejsca (między innymi) można wysłać wiadomość mailową do rodziców i innych logopedów korzystających z EDL w obrębie tej samej placówki.

W module Ustawienia możliwa jest edycja profilu użytkownika, zmiana hasła oraz ustalanie zastępstw. Wyższe uprawnienia posiada użytkownik z rolą administratora. Zapewnia ona dostęp do dodatkowego modułu Statystyki oraz poszerza zakres funkcjonalności w Ustawieniach o: listę użytkowników aplikacji EDL w ramach profilu placówki, listę specjalizacji do przyporządkowywania pracownikom placówki (odpowiednio z generatorem nowych: użytkowników/specjalizacji) oraz o możliwość edycji profilu firmy.

Skorzystaj z darmowej wersji demo

Kto korzysta z dziennika

Oprogramowanie EDL przeznaczone jest dla logopedów, ale przynosi też wiele korzyści opiekunom dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną. Wysyłane przez logopedę wiadomości do opiekunów dziecka, dotyczące przebiegu zajęć oraz zadanych do wykonywania w domu ćwiczeń, angażują ich w rozwój mowy ich dziecka. Pozwalają na bieżąco monitorować przebieg terapii i kontrolować postępy dziecka.

W przyszłości planowane jest rozbudowanie programu o aplikację mobilną przeznaczoną dla opiekunów, umożliwiającą im inicjowanie kontaktu z logopedą. Dostęp do prac domowych i notatek na temat pracy dziecka stanie się jeszcze prostszy, a pozostawanie w stałym kontakcie z logopedą przełoży się na aktywniejszy udział opiekunów w leczeniu zaburzeń rozwoju mowy dziecka. Aplikacja mobilna ułatwi także odwoływanie zajęć – co będzie możliwe bez konieczności kontaktu telefonicznego czy e-mailowego z logopedą lub sekretariatem.

Oprócz logopedów i opiekunów program EDL adresujemy również do pracowników sekretariatu. Dzięki EDL administrowanie danymi dzieci oraz logopedów staje się prostsze, a sporządzanie raportów – automatyczne. Dodatkowo program umożliwia wysyłkę wiadomości SMS kierowanych do roztargnionych rodziców z przypomnieniem o najbliższych zaplanowanych zajęciach, np. w dniu je poprzedzającym – zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez pracowników placówki.

Zachęcamy wszystkich logopedów i zatrudniające ich placówki do zapoznania się z naszą aplikacją i korzystania z niej w swojej pracy. Dzięki EDL logopedzi będą mogli skupić się wyłącznie na podwyższaniu efektywności terapii, nie tracąc czasu na uzupełnianie żmudnej papierowej dokumentacji pracy.

Skontaktuj się z nami: kontakt@aplitt.pl

 

Darmowa wersja demo

Skorzystaj z darmowej wersji demo

 

Aplikacja EDL powstała zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. (z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Podziel się opinią
Anna Stańczak Aplitt sp. z o.o. | Starszy specjalista ds. usług biznesowych

Entuzjastka turystyki rowerowej, gier planszowych i podróży za wschodnią granicę. W czasie kwarantanny eksploruje świat rosyjskich seriali, ukraińskich kabaretów, skandynawskich reportaży i polskich słodyczy. Miłośniczka szybkiej jazdy w Aygo.

Anna Stańczak

Aplitt sp. z o.o. | Starszy specjalista ds. usług biznesowych


Zobacz również

thumb image

23 lipca 2020

Jak spełnić wymagania RODO


Czytaj
thumb image

19 czerwca 2020

Moja przygoda z programowaniem


Czytaj
thumb image

17 marca 2020

Jak chronić się przed cyberprzestępczością


Czytaj
Go to Top